ackord

Engelska: composition

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

arrangement, scheme of arrangement, composition

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär (den  som är skyldig pengar) som är på obestånd, och dennes borgenärer (dvs de personer eller företag som har ekonomiska krav på gäldenären). Se även Ackordscentralen.

« Tillbaka till ordlistan

Author: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *