aktiebok

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

share register, shareholder’s register

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

En förteckning över aktieägare i bolaget. Alla aktiebolag är skyldiga att föra aktiebok, enligt Aktiebolagslagen, 5 kap.

« Tillbaka till ordlistan

Author: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *