arbetstagarrepresentant

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

employee representative

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

I bolag med 25 eller fler anställda har arbetstagarna rätt att utse 2-3 arbetstagarrepresentanter till styrelsen, samt suppleanter för dessa. Detta regleras av lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Bolagsverket har en bra sammanfattning av reglerna här.

« Tillbaka till ordlistan

Author: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *