bemyndiga

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

authorise, authorize, empower

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

Att bemyndiga betyder att ge någon rättighet att agera för en annan person eller grupps vägnar. Exempelvis kan bolagsstämman bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner. Se även fullmakt.

« Tillbaka till ordlistan

Author: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *