GDPR

Den Allmänna dataskyddsförordningen eller the General Data Protection Regulation (GDPR), är ett EU-direktiv som reglerar hur personliga data hanteras.

GDPR skiljer mellan data controller, data processor, sub-processor och data subject. Som kund till Qoorp är du data controller, dvs du använder vår tjänst för att lagra data som du äger och Qoorp är data processor. Som styrelseledamot och aktieägare kan du vara data subject, dvs att du omnämns i t ex styrelseprotokoll eller i aktieboken. En sub-processor är ett företag som en data processor använder sig av för att tillhandahålla en viss tjänst.

Qoorps löfte

Som data processor lovar vi att :

  • Hålla dina data säkra och konfidentiella
  • Inte i onödan spara persondata
  • Tillhandahålla information under GDPRs right-to-access-regler
  • Ta bort data på förfrågan (right to be forgotten)
  • Information dig som data controller vid eventuella säkerhetsintrång
  • Ge dig möjlighet att flytta dina data

Förfrågningar

Om du har förfrågningar kring GDPR, kontakta oss på info@qoorp.com. Detta gäller även förfrågningar som rör right-to-access och right-to-be-forgotten.

Notera att det finns vissa begränsningar när det gäller borttagning av data. En Qoorp-kund, som alltså är data controller, kan under alla förhållanden välja att sluta vara kund och får då sina data borttagna.

Däremot kan inte en enskild aktieägare eller styrelseledamot i alla lägen kräva att få alla sina data borttagna, eftersom bolaget enligt bland annat aktiebolagslagen har en skyldighet att föra aktiebok och styrelseprotokoll. Detta gäller även efter att man som person upphört att vara aktieägare eller styrelseledamot, eftersom det finns lagkrav på att dessa data ska sparas.

Sub processors

Qoorp använder följande sub-processors för att tillhandahålla tjänsten:

Fortnox, https://support.fortnox.se/hc/sv/sections/115001535709-GDPR

Pipedrive, https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR

Scrive, https://scrive.com/sv/solutions/gdpr

Zignsec, http://zignsec.com/

Google Analytics, https://google.com/analytics