Qoorps aktieägarpanel

Qoorps aktieägarpanel gör det möjligt för aktieägarna att logga in för att kunna se sitt ägande i bolaget. Den ingår i Qoorps avancerade aktiebok.

Inloggning

För ägare som har svenskt personnummer och bor i Sverige loggar man in med bankID*. Har man inte svenskt personnummer kan man logga in med lösenord. Aktieägarpanelen nås på http://shareholder.qoorp.se.

Login without bankID

När man loggar in ser man de aktier man själv äger i företag som har sina aktieböcker hos Qoorp.

Ditt privata ägande
Ditt privata ägande

I översiktsbilden kan man se hur många aktier man äger i de olika bolagen samt hur stor andel av respektive bolag det motsvarar. Det går också att klicka på respektive bolag och få mer detaljerad information: dels hur mycket man äger, dels vilka transaktioner man gjort i bolaget.

Information om ditt ägande
Information om ditt ägande

Vill man få ut information om sitt ägande på papper går det att skapa en PDF genom att trycka på knappen ”SKRIV UT RAPPORT” vid 2 i bilden ovan.

Genom att klicka på ”Företagsinformation” (1 i bilden ovan) kan man få en del av den information om bolaget som finns hos Bolagsverket, t ex bolagets adress, vilka som sitter i styrelsen och vilka nyemissioner bolaget har gjort.

Information om bolaget från Bolagsverket
Information om bolaget från Bolagsverket

Ägande via bolag

För att kunna se ägande som hanteras via bolag måste man vara bolagsman i det ägande bolaget, dvs sitta i styrelsen eller vara verkställande direktör. Är man det kommer det visas en meny under texten ”Visa bolag ägda av” i övre vänstra hörnet. Klickar man på den får man upp de bolag som man är bolagsman i och som äger andelar i andra bolag som för sin aktiebok i Qoorp. Styrelsesuppleanter får inte upp denna information.

Välj om du vill visa aktier du äger privat eller via bolag
Välj om du vill visa aktier du äger privat eller via bolag

* Fotnot: Rent tekniskt gäller följande: om aktieägaren hade svenskt personnummer när aktieboken lades upp går det fortfarande att logga in med bankID även om personen senare flyttat från Sverige. Däremot kan vi inte lägga upp personer som redan har flyttat ut när aktieboken läggs upp. Det beror på att personnummer slutar att vara sökbara efter att en person har flyttat från Sverige, även om personnumret finns kvar. Personer som bor utomlands får därför läggas upp som om de inte hade svenskt personnummer och kan logga in med lösenord.