avstämningsbolag

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

CSD company (central securities depository), VPC-registered/-affiliated company

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

Ett avstämningsbolag är ett bolag där aktieboken förs av en avstämningsregisterhållare, dvs ett företag som för register över ägandet i bolaget. I Sverige finns endast ett sådant bolag, Euroclear, som tidigare hette Värdepapperscentralen (VPC), så begreppet ”VPC-registerad” används ofta som synonym för avstämningsbolag.

I andra aktiebolag ligger ansvaret att föra aktieboken, dvs att hålla reda på vem som äger aktier i bolaget, på styrelsen. Ofta sker detta endast genom att man för aktieboken i ett vanligt Excel-ark, vilket kan skapa osäkerhet om vad som egentligen gäller (Excel har t ex inget sätt att hålla reda på vilken version av ett dokument som är den aktuella). I ett avstämningsbolag har detta ansvar flyttats till avstämningsregisterhållaren, Euroclear, och en aktie har juridiskt sett inte bytt hand om överlåtelsen inte registrerats hos Euroclear. Aktieägare får också automatiskt sitt ägande registrerat i sin depå i sin bank. Detta ger en mycket större säkerhet i aktieägandet.

Att vara avstämningsbolag ställer dock väsentligt större krav på bolaget. Dels finns avgiften till Euroclear (inträdet startar på 70 000 kronor och minimiavgiften per år är cirka 10 000 kr), dels måste många typer av transaktioner, som t ex nyemissioner, skötas via ett emissionsinstitut (dvs en bank) istället för att kunna genomföras av bolaget självt. Att kalla till bolagsstämma blir också tidskrävande och kan av tekniska skäl i praktiken inte göras med mindre än en månads varsel.

Sedan 2016-01-01 har EU öppnat upp marknaden för avstämningsregisterhållare, så i teorin kan avstämningsregisterhållare från andra EU-länder erbjuda sina tjänster i Sverige.

« Tillbaka till ordlistan

Författare: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *