bolagsordning

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

Articles of association

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

Bolagsordningen är de grundläggande regler som styr ett visst bolag. Vad som skall och får ingå i bolagsordningen framgår av aktiebolagslagen. Bolagsordningen motsvarar stadgarna i en förening eller stiftelse.

Vissa regler, t ex om hembudsplikt, kan man ha både i bolagsordningen och i ett separat aktieägaravtal. Om det står i bolagsordningen har det större rättsverkan. Om bolagsordningen och aktieägaravtalet inte stämmer överens så gäller bolagsordningen. Om man bryter mot bolagsordningen, t ex genom att köpa aktier som har hembudsplikt utan att hembudsförfarandet har genomförts, kan man inte hävda god tro, och aktierna har juridiskt sett inte överlåtits om hembudet inte följts. Om hembudet istället bara finns i aktieägaravtalet kan en köpare hävda god tro, och får behålla sina aktier, trots att hembudsförfarandet inte följts. Däremot kan säljaren bli skadeståndsskyldig. Därför är det bättre att ha regler i bolagsordningen istället för i aktieägaravtalet, om så är möjligt.

« Tillbaka till ordlistan

Författare: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *