bolagsstämma

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

shareholders’ meeting, annual general meeting (AGM), general meeting, extra ordinary general meeting

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det måste hållas minst en bolagsstämma per år, senast sex månader efter att det förra räkenskapsåret avslutats. Denna kallas den ordinarie bolagsstämman eller årsstämman och på denna måste vissa punkter tas upp, bland annat årsredovisningen.

Utöver årsstämman kan man hålla extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma kan hållas för att exempelvis välja in en ny ledamot i styrelsen, ändra bolagsordningen eller att genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Extra bolagsstämma kan sammankallas av antingen styrelsen, revisorn eller företrädare för minst 10% av bolagets aktier. Hur lång tid innan och på vilket sätt man kallar till bolagsstämma styrs av bolagsordningen. Man måste kalla minst 2 två veckor innan och som mest 6 veckor innan.

« Tillbaka till ordlistan

Författare: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *