bundet eget kapital

« Tillbaka till ordlistan
Engelska:

restricted equity

Ord i fetstil är Bolagsverkets rekommenderade översättning

Definition:

Bundet eget kapital är eget kapital som inte får delas ut till aktieägarna. Det består av

  • aktiekapitalet
  • reservfonden
  • uppskrivningsfonden
  • fonden för utvecklingsutgifter.

Reservfonden var en fond för att bygga upp ett reservkapital utöver aktiekapitalet. Kravet på att fondera till reservfonden har upphört, så endast äldre bolag kan ha en reservfond. Uppskrivningsfonden används när man skriver upp värdet på tillgångar som ökat i värde efter att de anskaffades. Det kan t ex röra sig om fastigheter. Fonden för utvecklingsutgifter används när man aktiverar utvecklingskostnader, dvs tar upp utveckling (t ex av programvara) som en tillgång i balansräkningen och skriver av den över tiden.

« Tillbaka till ordlistan

Författare: Niklas Rudemo

Niklas är grundare och VD för Qoorp. Han har tidigare jobbat som VD, ekonomichef och styrelseledamot i flera startups, bland andra Virtutech, Gavagai, Biosync och Percepio.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *